Gure Lana

Calcuta Ondoan GGKEan laguntza humanitario eta garapenerako proiektuak babesten ditugu.

Laguntza humanitarioko proiektuak

Calcuta Ondoan 1999an Calcutako kanpoaldean proiektu bat abian jartzeko sortu zen. Proiektu honen helburua desgaitasun psikiko edota fisiko desberdinak izanda hiriko tren geltoki zein kaleetan bizirauten saiatzen diren pertsonen beharrak asetzea da.

Pobrezia maila desberdinak existitzen dira, eta Indiako hirietan arrazoi desberdinengatik pertsona asko kalean edo egoera ez duinetan amaitu dute. Bizi duten egoera hain da gogorra denez, beharrezkoa dute zaindu eta errespetatuko dituzten leku batean hartzea; haien duintasuna berreskuratzeko eta pertsona gisa osatzeko leku bat edo, egoera itzulezina bada, azken egunak bizitzeko leku bat.

Bizi duten egoera hainbeste ahuldu ditu, non behar duten zaintza larrialdi gisa har daitekeen.

Gaur egun bi etxe ditugu, bat gizonentzat eta beste berri bat soilik emakumeentzat.

Garapenerako proiektuak

Calcuta Ondoanetik Indiako tokiko erakundeen alde gaude, eta horien bidez garapenerako proiektu desberdinak sustatzen eta babesten ditugu. Proiektu hauek epe luzerako dira, eta komunitate ahulenen osasuna, hezkuntza eta garapen sozial eta ekonomikoa dute helburu.

Emakumeen ahalduntzea lantzen dugu batik bat, diskriminaziorik gehiena pairatzen dutenak baitira, bai familia eta arlo pertsonalean zein sozial edo politikoan. Genero-ekitatea gure ekintza guztietan presente egon dadin egiten dugu lan.

Herrialdearen kultur aniztasun eta aberastasuna kontuan izanda, pertsona zein herri guztien nortasuna eta erlijioa momentu oro errespetatzeaz arduratzen gara.

Bertako langile, profesional edota boluntarioekin soilik egiten dugu lan, behar izanez gero haien gaitasunak indartuz eta onuradun den biztanleriaren parte hartzea sustatuz. Salbuespeneko kasuetan soilik bidaltzen ditugu boluntarioak.

Babestutako Proiektuak

Calcuta Ondoan erakundean Indian burutzen diren hainbat proiektu babesten ditugu. Proiektuek populazioko sektore ahulenen emakumeen ahalduntzea, hezkuntza eta osasuna dute helburu.

Proiektuak finantzatzeko, hainbat iturri ditugu: gure bazkideen dohaintzak, erakundeen diru-laguntzak, kooperatiba eta enpresen ekarpenak, Eguberrietako txartelen salmenta eta abar.