Calcuta Ondoan Liburuak

Atal honetan azken urteotan argitaratutako liburuak aurki ditzakezu.

Gure argitalpen guztiak Creative Commonsen Errekonozimendua-Ez-Komertziala lizentziapean daude.

*“Giza eskubide, genero eta giza garapen jasangarriari begirada” urteko mintegi zikloetatik eratorritako liburuak.

Calcuta Ondoan GGKEak 2009tik aurrera antolatuak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera.

Azken deia: bizitzaren jasangarritasuna bermatzeko premiazko ekintzak

2018ko martxoa

Edizioa: Calcuta Ondoan GGKE

162 orrialde

Online formatuan soilik

Klima Aldaketaren erronka.

Gizateriarentzako une kritikoan bizi gara, eta beharrezko giltzarria dugu gure sistemaren erdigunean errespetua eta bizi sarearen zaintza kokatzeko, eta planeta eta pertsona guztien arteko bizikidetza errespetutsu, jasangarri, bidezkoa eta duina izateko.

Sistema neoliberal heteropatriarkalak guztiz zeharkatzen gaitu, eta inork gustuko ez duen errealitate baten konplize bihurtzen gaitu. Sistemak modu neurrigabean eragiten die gure hirietako periferian bizi den populazioari, mundu txirotuari eta pertsona ahulenei. Kolektibo hau emakumez osatuta dago gehien bat, eta, ikusiko dugunaren arabera, ez da kasualitatea.

Lurra, ura, zaintza… funtsezkoak dira komunitateak sostengatzeko, eta komertzializatu eta esplotatu egiten dira “garapenaren” izenean. Guztien ondasunak populazioari besterik gabe kentzen zaio merkatuaren interesaren ondorioz.

“Giza Eskubideak, Generoa eta Giza Garapen Jasangarria” ziklo honen zortzigarren jardunaldian, abian jarri ginen produkzio eta eredu arduratsuak eta ohitura jasangarri eta ekitatiboak lortzeko. Funtsezkoa da #BizitzarenSareaDefendatu eta Aldaketa Klimatikoa gelditu ahal izateko.

Gizarte eraldaketarako komunikAKZIOA

2017ko urtarrila

Edizioa: Calcuta Ondoan GGKE

142 orrialde

Online formatuan soilik

Ikastaro ziklo berri honetan, komunikabideen eraginaz arituko gara iritzia sortzerakoan eta sormenezko kolektiboak sortzerakoan.

Komunikabide hegemonikoak aberatsen eta boteretsuen interesen alde dauden tresnak dira, eta horien bidez gizarte bidegabekoagoak mantentzen eta sortzen dira, informazio gabe eta erabat desaktibatuak.

Ondorioz, komunikaziorako alternatiba anitzak eta polifonikoak eskaintzen ditugu, bai tokiko eremuan baita nazioartean ere. Horiek pentsamendu bakarrekoak dira, eta helburu dute gizarte kritiko, emantzipatu eta bidezkoak sustatzea eta sortzea; pertsonak eta bizitza sistemaren erdigune duten gizarteak, alegia.

#KomunikAKZIOA aldaketa sozialerako!

Eraldatu diskurtsoa mundua eraldatzeko

Hezkuntza astindu: gizarte eraldaketarako gakoa

2015eko abendua

Edizioa: Calcuta Ondoan GGKE

136 orrialde

Online formatuan soilik

Ikastaro, jardunaldi eta mintegi bakoitzak duen gai nagusia alde batera utzita, partaide guztiek ondorio komun bat atera dute: JASOTZEN DUGUN HEZKUNTZA da bizi dugun pobrezia sortzen duen bidegabeko sistema hau mantentzen duen eragile nagusienetako bat. Liburu honetan “Giza eskubideak, generoa eta giza garapen jasangarria” seigarren zikloan egondako hitzaldiak bildu dira. “Hezkuntza astindu: gizarte eraldaketarako gakoa” izenburupean, egungo hezkuntza ereduaren inguruan (hau da, hezkuntza komunitateko agenteak) hausnartzeko esparru eta espazio zabala izan zen, modu kolektibo, parte-hartzaile eta konstruktiboan. Horrez gain, hainbat tokiko eta mundu mailako proposamenak egin ziren; batetik, norberaren nortasuna garatzeko prozesua babestuta, inolako estereotiporik gabe, eta, bestetik, aldaketa soziala babestuta, mundu zuzen eta ekitatiboagoa eraikitzeko, bizia erdigune izanda: berdintasuna, giza eskubideak, partaidetza, komunitatea, jasangarritasuna…

Hezkuntza funtsezko elementua da eraldaketa sozialerako. Ondorioz, beharrezkoa da hezkuntzak tresna, gaitasun eta bideak sustatzea eta babestea partaidetza eta mobilizazio sozialerako: POZTASUNEZ biziko den BIZITZAREN alde. Eraldatu hezkuntza mundua eraldatzeko!

Munduko krisiaren aurrean, aldaketa bizikletaz dator

2015eko martxoa

Edizioa: Calcuta Ondoan GGKE

115 orrialde

Online formatuan soilik

Bizitoki dugun sistema sozioekonomiko eta politikoak ez dio inolako onurarik egiten ez pertsonei eta munduko ingurune naturalei ere. Erabat bideraezina da: ekologikoki suntsitzailea, etikoki bidegabekoa, ekonomikoki ezberdina eta kulturalki suntsigarria. Are gehiago, sistema honek aberats eta pobreen arteko tartea zabaltzen du (jatorritik haratago), eta emakume eta gizonen arteko botere-harreman ezberdinak iraunarazten ditu: eredu neoliberala eta sistema heteropatriarkala elkar elikatzen dira, eta haien menpe dituzte emakumeak eta natura.

Modu ia kontzientean sistema horren konplize gara. Edonola, posible da konponbidearen parte izatea izaki EKODEPENDENTE eta INTERDPENDENTEAK garela aitortzen eta onartzen badugu, eta horretaz arduratzen bagara.

Liburu honekin, gure helburua alternatiba eta ereduak hausnartzea, aztertzea eta proposatzea da, haien erdigunea pertsona, natura eta bi alderdi horien arteko harreman bereizezina bada.

Horretarako, zaintzaren ezinbesteko papera nabarmendu dugu (pertsonena, naturaren erritmo eta orekarena…). Izan ere, nahiz eta historian zehar ez den behar den bezala baloratu, ezinbestekoa da sistemak eta bizitzak sortzeko; bizitza kezka dutenak. Geu gara bizia, aldaketa: izan gaitezen konponbidearen parte.