Calcuta Ondoan Liburuak

Atal honetan azken urteotan argitaratutako liburuak aurki ditzakezu.

Gure argitalpen guztiak Creative Commonsen Errekonozimendua-Ez-Komertziala lizentziapean daude.

*“Giza eskubide, genero eta giza garapen jasangarriari begirada” urteko mintegi zikloetatik eratorritako liburuak.

Calcuta Ondoan GGKEak 2009tik aurrera antolatuak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera.

Hezkidetza eta Pedagogia Feministen Kongresua: Begiradak. Experientziak. Saretzeak

2021eko urria

Argitaratuta: Calcuta Ondoan ONGD, Ikertze Kultura Elkartea eta Sorginlore Gizarte Elkartea

84 Orrialde

Formatoa: Online

Liburuxka honek 2020ko azaroak 3, 4 eta 5 ean kongresuan partekatutakoa eta bizitakoa jasotzen du.

Hezkidetza eta Pedagogia Feministen Kongresua: Begiradak. Experientziak. Saretzeak, bizitza hezkuntzaren erdigunean jartzeko prozesuari ekarpena egin nahi dion topagunea eta eraikuntza kolektiborako gunea izan nahi du. Pertsona guztien bizitzak balioan jarri, era guztietako estereotipo, aurreiritzi eta rolak alde batera utzita, eta ikuspegi intersekzionaletik, pertsona zaurgarrienen beharrak eta interesak bereziki kontuan hartuz, eta proposamen eta mundu-ikuskera anitzak modu horizontalean balorean jarriz. Beraz kongresua, desikasi eta ikasteko tokia izan da, esperientziak, gogoetak eta galdera berriak trukatuz, hezkuntza-tresna pertsonal eta kolektiboak partekatuz, hezkidetzan eta pedagogia feministetan oinarritutako zaintzatik eta begiratzeko eta egiteko moduetatik abiatuta

BEGIRADA KONTZIENTEAK - Gida Didaktikoa

2020ko urriak

 

Argitaratuta:  Ikertze Kultur Elkartea eta  Calcuta Ondoan ONGD

105 Orrialde

Formatoa online eta papera (euskaraz)

Begirada Kontzienteak gida didaktikoak Ikertzek eta Calcuta Ondoanek azkeneko 5 urteetan egindako hezkidetza lana biltzen du.

Begiradirada Kontzienteak Calcuta Ondoan eta Ikertze elkarteek elkarlanean landutako hezkidetza programa honek hausnarketa eta jarrera kritikoa eragin nahi ditu gazteen artean, globalizazioak eta sistema neoliberal heteropatriarkalak tokian eta mundu mailan dituzten eragin kaltegarriak azaleratu eta aztertuz. Eta, bereziki, indarkeria sexista eta kontsumismoaren arteko aliantzan arreta jarriz, horiek sostengatzen dituen balore sistema matxista eta koloniala salatuz eta praktikan nola elkar elikatzen diren eztabaidatuz. Gizakien Garapen Iraunkorrean oinarritutako aukerak proposatzen ditugu jendartearen inplikazio eta eraldaketarako, elkarbizitzarako, justizian eta ekitatean oinarritutako jendarteak eraiki ahal izateko ikuspegi ekofeministatik.

Azken deia: bizitzaren jasangarritasuna bermatzeko premiazko ekintzak

2018ko martxoa

Argitaratuta: Calcuta Ondoan ONGD

162 orrialde

Formatoa:  Online

Klima Aldaketaren erronka.

Gizateriarentzako une kritikoan bizi gara, eta beharrezko giltzarria dugu gure sistemaren erdigunean errespetua eta bizi sarearen zaintza kokatzeko, eta planeta eta pertsona guztien arteko bizikidetza errespetutsu, jasangarri, bidezkoa eta duina izateko.

Sistema neoliberal heteropatriarkalak guztiz zeharkatzen gaitu, eta inork gustuko ez duen errealitate baten konplize bihurtzen gaitu. Sistemak modu neurrigabean eragiten die gure hirietako periferian bizi den populazioari, mundu txirotuari eta pertsona ahulenei. Kolektibo hau emakumez osatuta dago gehien bat, eta, ikusiko dugunaren arabera, ez da kasualitatea.

Lurra, ura, zaintza… funtsezkoak dira komunitateak sostengatzeko, eta komertzializatu eta esplotatu egiten dira “garapenaren” izenean. Guztien ondasunak populazioari besterik gabe kentzen zaio merkatuaren interesaren ondorioz.

“Giza Eskubideak, Generoa eta Giza Garapen Jasangarria” ziklo honen zortzigarren jardunaldian, abian jarri ginen produkzio eta eredu arduratsuak eta ohitura jasangarri eta ekitatiboak lortzeko. Funtsezkoa da #BizitzarenSareaDefendatu eta Aldaketa Klimatikoa gelditu ahal izateko.

Gizarte eraldaketarako komunikAKZIOA

2017ko urtarrila

Argitaratuta: Calcuta Ondoan ONGD

142 orrialde

Formatoa: Online

Ikastaro ziklo berri honetan, komunikabideen eraginaz arituko gara iritzia sortzerakoan eta sormenezko kolektiboak sortzerakoan.

Komunikabide hegemonikoak aberatsen eta boteretsuen interesen alde dauden tresnak dira, eta horien bidez gizarte bidegabekoagoak mantentzen eta sortzen dira, informazio gabe eta erabat desaktibatuak.

Ondorioz, komunikaziorako alternatiba anitzak eta polifonikoak eskaintzen ditugu, bai tokiko eremuan baita nazioartean ere. Horiek pentsamendu bakarrekoak dira, eta helburu dute gizarte kritiko, emantzipatu eta bidezkoak sustatzea eta sortzea; pertsonak eta bizitza sistemaren erdigune duten gizarteak, alegia.

#KomunikAKZIOA aldaketa sozialerako!

Eraldatu diskurtsoa mundua eraldatzeko.

Hezkuntza astindu: gizarte eraldaketarako gakoa

2015eko abendua

Argitaratuta: Calcuta Ondoan ONGD

136 orrialde

Formatoa: Online

Ikastaro, jardunaldi eta mintegi bakoitzak duen gai nagusia alde batera utzita, partaide guztiek ondorio komun bat atera dute: JASOTZEN DUGUN HEZKUNTZA da bizi dugun pobrezia sortzen duen bidegabeko sistema hau mantentzen duen eragile nagusienetako bat. Liburu honetan “Giza eskubideak, generoa eta giza garapen jasangarria” seigarren zikloan egondako hitzaldiak bildu dira. “Hezkuntza astindu: gizarte eraldaketarako gakoa” izenburupean, egungo hezkuntza ereduaren inguruan (hau da, hezkuntza komunitateko agenteak) hausnartzeko esparru eta espazio zabala izan zen, modu kolektibo, parte-hartzaile eta konstruktiboan. Horrez gain, hainbat tokiko eta mundu mailako proposamenak egin ziren; batetik, norberaren nortasuna garatzeko prozesua babestuta, inolako estereotiporik gabe, eta, bestetik, aldaketa soziala babestuta, mundu zuzen eta ekitatiboagoa eraikitzeko, bizia erdigune izanda: berdintasuna, giza eskubideak, partaidetza, komunitatea, jasangarritasuna…

Hezkuntza funtsezko elementua da eraldaketa sozialerako. Ondorioz, beharrezkoa da hezkuntzak tresna, gaitasun eta bideak sustatzea eta babestea partaidetza eta mobilizazio sozialerako: POZTASUNEZ biziko den BIZITZAREN alde. Eraldatu hezkuntza mundua eraldatzeko!

Munduko krisiaren aurrean, aldaketa bizikletaz dator

2015eko martxoa

Argitaratuta: Calcuta Ondoan ONGD

115 orrialde

Formatoa: Online

Bizitoki dugun sistema sozioekonomiko eta politikoak ez dio inolako onurarik egiten ez pertsonei eta munduko ingurune naturalei ere. Erabat bideraezina da: ekologikoki suntsitzailea, etikoki bidegabekoa, ekonomikoki ezberdina eta kulturalki suntsigarria. Are gehiago, sistema honek aberats eta pobreen arteko tartea zabaltzen du (jatorritik haratago), eta emakume eta gizonen arteko botere-harreman ezberdinak iraunarazten ditu: eredu neoliberala eta sistema heteropatriarkala elkar elikatzen dira, eta haien menpe dituzte emakumeak eta natura.

Modu ia kontzientean sistema horren konplize gara. Edonola, posible da konponbidearen parte izatea izaki EKODEPENDENTE eta INTERDPENDENTEAK garela aitortzen eta onartzen badugu, eta horretaz arduratzen bagara.

Liburu honekin, gure helburua alternatiba eta ereduak hausnartzea, aztertzea eta proposatzea da, haien erdigunea pertsona, natura eta bi alderdi horien arteko harreman bereizezina bada.

Horretarako, zaintzaren ezinbesteko papera nabarmendu dugu (pertsonena, naturaren erritmo eta orekarena…). Izan ere, nahiz eta historian zehar ez den behar den bezala baloratu, ezinbestekoa da sistemak eta bizitzak sortzeko; bizitza kezka dutenak. Geu gara bizia, aldaketa: izan gaitezen konponbidearen parte..

Impáctos globales de la dictadura de los mercados. Alternativas a nuestro alcance

Junio de 2014

Editado por: Calcuta Ondoan ONGD

224 páginas

Formato: Online

Vivimos en un mundo interconectado, en el que toda acción tiene un efecto local y global, que esta condicionado por el sistema neoliberal – heteropatriarcal – desarrollista y consumista globalizado en el que nos socializamos. Este sistema nos ofrece una única vía para el “desarrollo” que consiste en producir más y consumir más, aceptando que “más es siempre mejor”, y sin tener en cuenta que los recursos de nuestro planeta son finitos. Supone por lo tanto un sistema que clasifica y discrimina a las personas en base a su capacidad de consumo y que no respeta el medio ambiente. Acepta la desigualdad en el acceso a los recursos y las oportunidades como algo normal, ampliando la brecha entre personas ricas y pobres.

Éste sistema no funciona, la crisis en la que nos han sumergido lo demuestra, y las “soluciones” que nos proponen solo pasan por recortar derechos a las personas, expoliar la naturaleza y rescatar a los bancos.

No podemos continuar perpetuando este sistema que pone en el centro el dinero en lugar de las personas y la vida. Ya es hora de poner en cuestión del modelo económico, político y social hegemónico y redefinir los elementos básicos de la sociedad y ciudadanía global, desde la justicia, la equidad y la sostenibilidad, entre otros.

Con este libro, queremos generar una reflexión crítica y emancipadora del sistema y a su vez, proponer diferentes modelos teóricos y prácticos,  basados en el concepto de desarrollo humano sostenible. Muchos de ellos derivan de iniciativas ciudadanas, de los movimientos sociales y gran parte de ellas ya están en marcha.

Nuevas y viejas amenazas a los derechos en India

Marzo de 2012

Editado por: Calcuta Ondoan ONGD

223 Páginas

Precio: 10,4€ IVA incl. (2€ gastos envío)

Los medios de comunicación nos hablan de la nueva India del progreso y del crecimiento económico, pero no debemos olvidar que en India el 72% de la población vive en el campo. El 69% de la población urbana y el 84% de la población rural subsiste con apenas 0.50€/día. Las personas mas vulnerables a esta situación son las mujeres, sufren una discriminación múltiple en un país marcado por el sistema patriarcal que afecta a todas la clases sociales, castas y religiones. El 42% de los/as menores de 5 años sufren malnutrición…

El la India del S XXI, continúa la discriminación por razones de casta. Aunque estas fueron abolidas hace mas de 60 años y el gobierno democrático promulga leyesa favor de las personas mas desfavorecidas, la realidad es que la complejidad del sistema y lo arraigado que se encuentra en la sociedad, hace muy difícil para millones de personas salir del círculo de la pobreza.

En esta India que se desarrolla a dos velocidades, no todas las personas tienen las mismas oportunidades y la brecha entre ricos y pobres crece imparable.El crecimiento y el desarrollo no tienen sentido si no persiguen la mejor distribución de los recursos, de manera que puedan crearse las condiciones para que las personas, hombres y mujeres de cualquier casta o religión, puedan tener una vida digna y de pleno derecho.

 

La India con cara de mujer

Septiembre de 2011

Editado por: Calcuta Ondoan ONGD

172 Páginas

Precio: 10,4€ IVA incl. (2€ gastos envío)

Las relaciones de género desiguales continúan siendo a día de hoy una de las principales causas de las realidades de la pobreza y la discriminación en las que vive el mundo globalizado. Más aún en la India, donde la discriminación de la mujer comienza en el vientre y la cuna (nacen 927 niñas por cada 1000 niños a causa de los abortos selectivos).

La falta de medidas de salud sexual y reproductiva (las tasas de mortalidad materna son de 450 mujeres por cada 100.000, cuando la media europea de de 4/100.000), las consecuencias de las muertes debidas a la dote o “Dowry Deaths” o la discriminación de casta hacen que las mujeres y niñas sufran una especial y extremada discriminación en todos los ámbitos de su vida.

Esta situación no es ajena a otros lugares del mundo y muestra de ello es que todavía, a nivel global, la pobreza continúe teniendo cara de mujer. De las personas más pobres del mundo, cuya cantidad llega a unos 1000 millones, unos 600 millones están constituidos por mujeres y niñas.

La India del siglo XXI a debate

Marzo de 2010

Editado por: Calcuta Ondoan ONGD

225 Páginas

Precio: 10,4€ IVA incl. (2€ gastos envío)

El presente libro, presenta una oportunidad para que expertas y expertos en conjunto con la sociedad en general reflexionen las oportunidades, retos, y problemas que afronta un país con más de 1.148 millones de personas, de las cuales un 71% viven en el mundo rural, más de 240 millones son discriminadas por su casta y en el que la mujer sufre una especial discriminación en todos los ámbitos de su vida.

*Guía e Investigación "Enredándonos-Saregiten"

Septiembre de 2013

Editado por: Calcuta Ondoan ONGD

172 Páginas

Únicamente en Formato Online

Deriva del “Encuentro Internacional de Intercambio de Estrategias Feministas para el Empoderamiento y la Defensa de los DDHH de las Mujeres” que se celebró en Noviembre de 2012 en Donostia. Por un lado, es una SISTEMATIZACIÓN de las jornadas que pretendieron ser un espacio para que personas, movimientos, agentes y organizaciones vinculadas a áreas sociales, consideremos la equidad de género como cuestión imprescindible en la consecución del desarrollo humano sostenible, reconociendo a las organizaciones de mujeres y feministas como actoras protagonistas del cambio. Por otro lado, incluimos una GUÍA de organizaciones de mujeres y organizaciones feministas de todo el mundo, resultado de una investigación llevada a cabo durante alrededor de dos años.

La mirada abierta- Begirada zabalik - The open Glance"

Septiembre de 2007

Editado por: Calcuta Ondoan ONGD

150 Páginas

Precio: 12,48€ IVA incl. (2€ gastos envío)

En este libro de fotografías realizadas por Fernando Moleres, Jose Lezameta, Gonzalo Montiél y Javier Arcenillas se reflejan  diferentes realidades de india, como situaciones de injusticia, sufrimiento al tiempo que alegría, dignidad, lucha por sobrevivir… El poeta Patxi Ezkiaga, puso mano a la obra, mejor, dicho, corazón a la obra y elaboró poemas para cada fotografía. Las fotografías miradas desde la poesía cobran un nuevo lenguaje, más rico, más profundo. Las poesias fueron fluyendo una a una en euskara y mas tarde el propio Ezkiaga las tradujo al castellano. La lanbor de traducción al ingles corrió a cargo de Michael French.

Todas las personas que han contribuído a la elaboración del libro, lo han hecho desinteresadamente.